1 Cialis

Tadalafil

Bu, Cialis için Avrupa kamu değerlendirme raporunun (EPAR) bir özetidir. İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesi’nin (CHMP) ilacı nasıl değerlendirdiğini açıklar.
pazarlama izninin verilmesi için olumlu görüş almak ve Cialis için kullanım koşulları hakkındaki önerileri.

cialis
cialis

Cialis nedir

Cialis, tadalafil etken maddesini içeren bir ilaçtır. Tabletler halinde mevcuttur (2.5 mg, 5 mg, 10 mg). ve 20 mg) mevcuttur.

Ne için kullanılır?

Cialis, erektil disfonksiyonu olan erkekleri tedavi etmek için kullanılır (bazen iktidarsızlık olarak adlandırılır). tatmin edici cinsel ilişki için yeterli bir ereksiyon sağlayan kullanılır
(sert bir penis) elde edemez veya sürdüremez. Böylece bu hastalıkta  cinsel uyarılma gereklidir. Cialis, erkeklerde iyi huylu belirtileri ve semptomları tedavi etmek için de kullanılabilir.
İdrar akışında sorunlara neden olan prostat hiperplazisi (kanserli olmayan genişlemiş prostat) meydana gelir, uygulanır. İlaç sadece reçete ile alınabilir.

Nasıl kullanılır?

Erektil disfonksiyon tedavisi için önerilen Cialis dozu 10 mg’dır. Cinsel ilişkiden en az 30 dakika önce “gerekirse” alınır. üzerinde olan erkekler için 10 mg’lık doz yanıt vermezse, doz 20 mg’a yükseltilebilir. Tavsiye edilen Maksimum doz günde bir defadır. Günlük 10 mg tablet dozunun düzenli alımından veya 20 mg tavsiye edilmez.

İlacı sık sık almayı planlayan erkekler (haftada iki veya daha fazla) günde bir kez daha düşük dozda kullanılmalıdır. Doz günde bir kez 5 mg’dır, ancak tolere edilebilirliğe bağlı olarak günde bir kez 2.5 mg’a düşürülebilir. o İlaçlar her gün yaklaşık aynı saatte alınmalı ve alınmalıdır. günde bir kez dozun uygun olup olmadığını periyodik olarak yeniden değerlendirin.
Benign prostat hiperplazisi olan veya her ikisine birden sahip olan erkeklerin tedavisi için iyi huylu prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon, doz günde bir kez 5 mg.
Şiddetli karaciğer veya böbrek problemleri olan hastalarda doz 10 mg’ı geçmemelidir. Şiddetli böbrek problemleri olan hastalarda günde bir doz tavsiye edilmez.
ve yalnızca yarar ve risklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra karaciğer sorunları olan hastalar tarafından kullanılmalıdır. ilacı almak için reçete.

Cialis nasıl çalışır?

Cialis’in aktif maddesi olan tadalafil olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri. enzimi bloke eder Normalde sikloGuanosin monofosfat (cGMP) adı verilen bir maddeyi parçalayan fosfodiesteraz. Normal cinsel uyarım sırasında, cGMP im olur. Penis, penisin erektil dokusundaki (corpora) kas üzerinde gevşediği yerde üretir. kavernoz) hareket eder; bu, kanın gövdeye akmasına izin verir ve bu da ereksiyona yol açar. Tarafından Cialis, cGMP’nin bozulmasını engelleyerek erektil işlevi geri yükler. cinsel bir Stimülasyon hala gereklidir. Fosfodiesteraz enzimini bloke ederek ve cGMP’nin parçalanmasını engelleyen Cialis ayrıca kan akışını iyileştirir ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. prostat ve mesane kasları. Bu, idrar akışı problemlerini, semptomları azaltabilir. iyi huylu prostat hiperplazisi azaltılmalıdır.

Cialis nasıl incelendi?

Cialis’in cinsel ilişkiden önce “gerektiğinde” kullanımı altı ana çalışmaya dahil edildi. Erektil disfonksiyonu olan 1.328 hasta incelendi. Bu çalışmalardan biri sadece erkeklerde Şeker hastaları tarafından gerçekleştirilir.
Cialis’in günde bir kez dozu, 12 ila 12 kez olmak üzere üç kez artırıldı. Toplam 853 hasta üzerinde 24 hafta süren çalışmalar incelendi. Tüm çalışmalarda ilacın etkilerini plasebo (sahte bir tedavi) ile karşılaştırdı ve Etkinliğin ana ölçüsü, bir ereksiyon elde etme yeteneğiydi ve bakım yapmak.  Cialis, iyi huylu prostat hiperplazisi olan hastalarda da incelenmiştir. Dört ana çalışmada Erektil bozukluğu olan bazı hastalar da dahil olmak üzere bu hastalığa sahip 1.500 hasta Disfonksiyondan muzdarip bu ilaç ile plasebo ile karşılaştırıldı. Etkililiğin ana ölçüsü şuydu: Semptomlar 12 hafta sonra düzeldi.

Peki bu ürünün çalışmalar sırasında ne gibi yararları oldu? 

Cialis, tüm erektil disfonksiyon çalışmalarında plasebodan önemli ölçüde daha etkiliydi. Birinde En fazla 30 puanlık anketler, tedaviden önce yaklaşık 15 puan alan hastaları kaydetti Tablet dozu 10 mg ve 20 mg aldıktan sonra sırasıyla 22.6 ve 25 puan aldı. Her şeyi hesaba katarak Genel popülasyon araştırmalarında hastaların %81’i “gerektiğinde” ilaç almak, plasebo alan hastaların %35’ine kıyasla ereksiyonlarını iyileştirdi. Günde bir kez 5 mg veya 20 mg tablet dozu alan hastalar bile plasebo ile tedavi edilen hastalara kıyasla daha iyi ereksiyonlar bildirdi. Benign prostat hiperplazisi olan hastalarda yapılan tüm çalışmalarda 5 mg dozunda tablet kullanılmıştır. ayrıca plasebodan daha etkilidir, sonuçlar plaseboya kıyasla anlamlıdır 12 hafta sonra semptomlarda iyileşme gösterdi.

Cialis ile ilişkili riski nedir?

Cialis ile en sık görülen yan etkiler baş ağrısı, hazımsızlık (hazımsızlık), Daha yüksek dozlarda daha sık görülen sırt ağrısı ve miyalji (kas ağrısı). NS ile bildirilen yan etkilerin tam listesi,
Paket ekine bakın.  Cinsel aktivitenin tavsiye edilmediği durumlarda kullanılmamalıdır, örn. B. erkeklerde şiddetli kalp hastalığı. Ayrıca, bir hastalık nedeniyle hastalar tarafından alınmamalıdır.  Gözdeki optik sinire giden kan akışının bozulması (arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati veya NAION, “Gözün İnmesi”) hiç görme kaybı yaşadı.
Cialis nitratlarla birlikte alınmamalıdır (anjina pektoris tedavisinde kullanılan bir ilaç türü) veya riociguat gibi guanilat siklaz uyarıcı sınıfındaki ilaçlar (bir ilaç Pulmoner hipertansiyon olarak bilinen pulmoner arterdeki yüksek tansiyonun tedavisi) alındı. Doktorlar, erkeklerde cinsel aktivitenin potansiyel riskinin farkında olmalıdır. önceden var olan bir kardiyovasküler (kardiyovasküler) hastalık. çünkü Cialis ne de son üç ayda veya kursta kalp krizi geçiren hastalarda Son altı ayda inme geçirmiş veya yüksek tansiyonu olan veya Aritmi (düzensiz kalp atışı) araştırıldı, bu erkekler bunu yapmalı İlaç kullanmayın. Kısıtlamaların tam listesi paket ekinde bulunabilir.

Neden onaylandı?

CHMP, İlacın faydalarının risklerinden daha büyük olduğuna karar verdi ve pazarlama izni verilmesini tavsiye etti. güvenli ve emniyetli olması için ne gibi önlemler alınmaktadır?

 

 

Yorum yapın